[rev_slider tobaks]
Tobaksavvänjning

Quit-smoking-helpHar Du funderat på eller kanske redan bestämt dig för att sluta röka eller snusa? Eller vill Du ha information kring detta? På Nässjö Läkarhus kan du få stöd mot ett tobaksfritt liv eller svar på dina frågor kring detta av en sjuksköterska med utbildning i tobaksavvänjning.

Vi erbjuder Dig rådgivning och stöd för att komma fram till beslutet om att bryta tobaksberoendet eller kontinuerlig kontakt efter dina behov för Dig som redan har bestämt dig. Vi arbetar tillsammans med Dig för att finna motivationen som krävs samt ge Dig ökad kunskap om bland annat tobaken och dess skadeverkningar, en inblick i vad som styr tobaksberoendet och information om olika läkemedel vid avvänjning.

Tobaksavvänjning är kostnadsfritt enligt Jönköpings läns landstings bestämmelser.

Kom i kontakt med tobaksavvänjaren på 0380552500