[rev_slider sjukgymnastik]
Sjukgymnastik & Rehabteam

Sjukgymnastik-&-RehabteamSjukgymnastik syftar till att återställa eller bibehålla funktion i rörelseapparaten, alltså leder, muskler och nerver med tillhörande strukturer. Det kan vara allt från rygg- och nacksmärta, tennisarmbåge, till skador i knän och fötter Vi jobbar även med rehabilitering efter operationer, långvariga smärttillstånd samt ergonomisk rådgivning. Vi är ofta en del i behandlingen vid lungsjukdomar, neurologiska sjukdomar, hjärt- och kärl sjukdomar och diabetes. Sjukgymnaster arbetar även förebyggande och kan hjälpa dig att komma igång med fysisk aktivitet utefter dina förutsättningar.

På Nässjö läkarhus arbetar vi ofta i team tillsammans med andra yrkesgrupper tex arbetsterapeuter. Detta ger oss en helhetssyn på dig och dina besvär vilket gör att vi tillsammans kan hitta den behandling som passar dig bäst. På detta sätt får vi också kortare beslutsvägar och undviker onödiga extra besök. Vi driver artrosskola enligt BOA (bättre omhändertagande av patienter med artros) samt FaR, Fysik aktivitet på recept.

Vi har vidareutbildning inom akupunktur, ortopedisk manuell terapi (OMT), lymfdränage, basal kroppskännedom, axelina, yrsel och balansrubbningar samt idrottsskador. I våra behandlingar använder vi flera olika metoder som väljs utefter dina önskemål och vår kunskap. Förutom ovan nämnda metoder arbetar vi även med anpassad träning, neuromuskulär elektrisk stimulering (NMES), transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), och tejpbehandling.

Du kan komma i kontakt med oss direkt utan remiss från läkare.