[rev_slider psycho-team]
Psykosocialt Team

psykosocialt-teamVårt team är till för dig som är nedstämd, orolig, har ångest eller andra psykiska svårigheter, eller om det inträffat något i ditt liv som gör att du är i kris. Vi tar även emot dig som lider av stressrelaterad ohälsa. Vi erbjuder samtal, både individuellt och i grupp, när du behöver förändra något i ditt liv eller beteende för att må bättre. Du är välkommen att kontakta det psykosocialateamet genom växeln 010 24 32 800 för att få en tid.