[rev_slider lake]
Läkemedelsgenomgångar

LäkemedelsgenomgångarLandstinget har tagit fram en handlingsplan angående äldre och läkemedel för att kunna ge äldre en god livskvalité och en kostnadseffektiv läkemedelsbehandling. Detta innebär att Nässjö Läkarhus kommer att kalla patienter 75 år eller äldre för läkemedelsgenomgång årligen. Då kommer patienten att få träffa en läkare som tillsammans med patienten går igenom dennes läkemedelslista för att undvika att han/hon har för många läkemedel eller läkemedel som inte är lämpliga. Samtliga patienter som är aktuella kommer årligen att få ett skriftligt erbjudande om läkemedelsgenomgång som sedan skall skickas åter till vårdcentralen vid intresse av läkemedelsgenomgång.

Nässjö Läkarhus ingår även i ESTHER ledningsgrupp där man strävar efter att samverka kring hur vården kan bli bättre för den äldre och det gör att sjukvårdspersonalen kan koordinera sina insatser och samverka över organisationsgränser för att säkerställa en sammanhållen vård tillsammans med den äldre.