[rev_slider inkontinens]
Inkontinensmottagningen

Incontinence-problemPå Inkontinensmottagningen kommer patienter som har problem med att hålla urin eller avföring. Vid ett första besök försöker ansvarig få en bild av dina problem och ev utesluta medicinska orsaker till problemet. Vidare får du fylla i olika skattningsskalor och miktionsschema för att kartlägga problemet. Tillsammans med inkontinensansvarig ska du erbjudas att få den hjälp och stöd som behövs för att kunna ha god livskvalité.

När du har en diagnostiserad inkontinensproblematik antingen via oss eller sjukhuset har du möjlighet att beställa inkontinenshjälpmedel hos oss, dessa provar du först ut med inkontinensansvarig för att det skall bli rätt hjälpmedel.

För att beställa hjälpmedel samt för att komma i kontakt med inkontinensansvarig på Nässjö Läkarhus ringer du via växeln 010 24 32 800.