[rev_slider Forskning]
Forskning och utveckling i Spiragreen

Carballos Klinic AB, moderbolaget till Nässjö Läkarhus fokuserar på patientnära forskning och utveckling och arbetar just nu med:

•  Forskning om ”Ensamhetens betydelse för sjukdom hos äldre”.
•  Uppstart av en patientskola med fokus på förebyggande hälsovård och för att förhindra återinsjuknande.
•  Utveckling av en hemsida med information om NDS (non-drug-strategies som till exempel FaR (Fysisk Aktivitet på recept), som syftar till att på sikt skapa ett referenscentrum om Integrativ Medicin i svensk primärvård ur patientens perspektiv.
•  Utveckling av behandlings hjälpmedel för till exempel för egenvårdstekniker grundade på akupunkturprincipier.
• Undersökning av fördelar med att bygga upp en kund/patientorganisation som ekonomisk förening för att uppmuntra patientdelaktighet i primärvården.
• Forskning kring rökavvänjning

För mer information besök www.spiragreen.se