[rev_slider Distriktslaarmottagning]
Distriktsläkarmottagning

På Nässjö läkarhus erbjuder vi dagligen distriktsläkarmottagning där vi dels tar hand om patienter med akuta problem och även har planerade tider för besvär som man har haft under en längre period.

Vi har högt kompetenta läkare som jobbar varje dag med att ta emot de akuta patienter som kommer till oss. Vi har även ett akutintag där ambulanser ibland kommer med patienter till oss som de bedömer att vi på vårdcentralen kan handlägga.

På den planerade mottagningen tar vi emot patienter som har besvär av en mindre akut karaktär t.ex. långvarig smärtproblematik m.m. Här genomförs även läkemedelsgenomgångar för att se så att patienterna står på adekvata läkemedel som inte interagerar med varandra samt att patienten inte lider av biverkningar som resultat av sin medicinering.

Våra läkare har även möjligheten att remitera patienter till andra vårdgivare vi har här på Nässjö läkarhus för att kunna hjälpa patienterna på bästa sätt, t.ex. arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, sjuksköterskor med speciella ansvarsområden m.m.

För att boka tid ringer man till våran telefonrådgivning där man får råd och tips samtidigt som man kan beställa en tid till en läkare för de besvär där det bedöms vara nödvändigt. Vårat arbete styrs utav vårdgarantin som innebär att man ska få ett besök hos oss på våran vårdcentral inom 5 dagar.

För att boka tid kontaktar du växeln på 010 24 32 800