[rev_slider arbets]
Arbetsterapi

Arbetsterapin på Nässjö Läkarhus är för dig som har en sjukdom, skada eller medfödd funktionsnedsättning.

Vi stöttar dig i att klara dina dagliga aktiviteter och få en fungerande vardag genom behandling, träning eller annat stöd. Du kan få hjälp med följande:

•Utprovning av hjälpmedel
•Smärtrehabilitering
•Handrehabilitering och utprovning av handortoser
•Ergonomi
•Utredning och rehabilitering av kognitiva funktionsnedsättningar

För att du ska få bästa möjliga vård arbetar vi i team kring din behandling/rehabilitering med t.ex. läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller kurator.

Arbetsterapin ansvarar även för samordning av intyg som behövs till dig enskilt, arbetsgivare, annan myndighet. Arbetsterapin organiserar så att det blir rätt professioner som kopplas in i ditt fall för att intyget skall bli så heltäckande som möjligt.

Du når vår arbetsterapeut genom växeln 010 24 32 800.