Archives

Category Archive for: ‘Nyheter’

Dipression And Fatigue

Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom

Slutsatser SBU har gått igenom forskningsläget för samband mellan en lång rad faktorer i arbetsmiljön och depressionssymtom, respektive symtom på utmattningssyndrom. Det visar sig att forskningen främst varit inriktad på betydelsen av organisatoriska och psykosociala faktorer. Det finns vetenskapligt underlag för att följande gäller på gruppnivå: Personer som upplever en arbetssituation med små möjligheter att påverka, i kombination med alltför …

Read More →
Page 2 of 2«12