[rev_slider home]

Om Nässjö Läkarhus

Nässjö Läkarhus är en privat ägd vårdcentral som startade i samband med vårdvalet 2010 i Jönköpings läns landsting. Vi är belägna centralt i Nässjö på Mariagatan 30 (gamla Mariahemmet).

Vi erbjuder ett helhetskoncept gällande sjukvård och prevention. Nässjö Läkarhus eftersträvar att det skall vara enkelt för dig som patient att söka vård hos oss. Detta genom att vi arbetar i ett utarbetat teamarbete med samtliga professioner inblandade vilket då leder till att du enkelt kommer i kontakt med den profession som kan hjälpa dig på det mest effektiva och bästa sättet.

Våra mål är att ha professionellt bemötande, bästa tänkbara tillgänglighet, hög medicinsk kompetens och att du som patient skall känna dig trygg och nöjd hos oss.

Läs mer

Mottagningar

På Nässjö Läkarhus finner du ett flertal olika mottagningar som alla eftersträvar att ge dig den bästa vården. Alla kan inte vara experter på allt varav vi har valt att bryta ner i olika specialist delar som arbetar i ett team tillsammans med övriga vårdgivare som är involverade i dig och din problematik. Du kan dock förvänta dig av samtliga medarbetare att de kan lite om mycket eftersom det är vad allmänmedicinen står för.

Läs mer

Lista Dig

På Nässjö Läkarhus har du möjlighet att lista dig om du är boende i Jönköpings läns landsting. Du som patienten väljer dig att lista dig på Nässjö Läkarhus för att du önskar korta väntetider, engagerade vårdgivare samt att du värdesätter att det finns ett team som arbetar kring dig och din problematik. Du kan lista dig på Nässjö Läkarhus på flertalet olika sätt

Bli Patient hos oss